Deputat Ioan Dîrzu: Raport de activitate parlamentară pe anul 2017

ioan dirzu
 1. Am inițiat 59 de propuneri legislative din care 4 au devenit deja legi

 • Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti;
 • Lege pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia;

 • Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti;

 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013;

 • Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară;

 • Am inițiat, elaborat și amendat 28 de propuneri legislative în domeniul agriculturii, 8 în domeniul administrației publice, 4 în domeniul educației și culturii, 3 în domeniul muncii și protecției sociale, 2 în domeniul sănătății și 1 în domeniul transporturilor.

 1. Am formulat 50 de întrebări și interpelări către membrii Guvernului în probleme precum:

 • Modernizare DJ704, DJ 709K – drumuri ce fac legătura între DN 7C şi Domeniul schiabil Şureanu, total lungime 23,65 km;

 • Stadiul lucrărilor la autostrada Sebeş-Turda;

 • Oportunitatea continuării magistralei de gaz Zlatna-Arieşeni;

 • Reabilitarea drumurilor naţionale DN 74, DN 74A şi DN 75;

 • Comemorarea patriotului Ion Arion;

 • Tratamentul subvenţionat pentru bolnavii de diabet zaharat;

 • Calitatea apei potabile în judeţul Alba;

 • Măsuri de sprijin în agricultură pentru locuitorii Munţilor Apuseni.

 • Un interes crescut l-am manifestat, în ultima decadă a anului, asupra respectării drepturilor și interselor elevilor și studenților din România, asupra problemelor cu bursele, căminele, cantinele și transportul public.

 • Am formulat 12 întrebări și interpelări în domeniul educației și culturii, 9 în domeniul muncii și protecției sociale, 9 în domeniul administrației publice, 8 în domeniul agriculturii, 8 în domeniul transporturilor și 3 în domeniul sănătății.

 1. Am susținut 12 declarații politice și am avut 20 de luări de cuvânt în plenul Parlammentului.

 • Declaraţie politică intitulată “Susţinerea fermierilor români şi stoparea înstrăinării terenurilor agricole”;

 • Declaraţie politică despre “Centenarul Marii Uniri – un proiect de celebrare a viitorului”;

 • Pledoarie pentru aderarea României la spaţiul Schengen;

 • Declaraţie politică intitulată “Toamna subvenţiilor pentru agricultorii români”;

 • Luare de cuvânt în dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

 • Luare de cuvânt în dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

 1. Sinteza activității parlamentare în anul 2017

 • 142 de materiale parlamentare inițiate și susținute;

 • Am organizat 2 vizite de studiu la Palatul Parlamentului cu tineri din județul Alba;

 • Exercit funcția de vicepreședinte al comisiei parlammentre permanente pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților;

 • Sunt membru în comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului;

 • Sunt președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Austria;

 • Sunt membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Canada și în grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei.

 1. Priorități parlamentare și legislative pentru anul 2018:

 • Adoptarea Codului administrativ și a Codului de procedură administrativă;

 • Promovarea accesării de proiecte de către UAT-urile din Alba prin intermediul PNDL 2 și CNI;

 • Asigurarea finanțării complementare în unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia, Blaj, Aiud, Sebeș, Ocna Mureș, Câmpeni, Albac, Arieșeni;

 • Promovarea și susținerea unei noi Legi a turismului care să vină în folosul cetățenilor din zona Apuseni, a turismului rural și a dezvoltării conceptului de agro-turism;

 • Promovarea măsurilor legislative și a politicilor agricole și de dezvoltare rurală din Programul de guvernare 2017-2020 (pp. 87-93).

Le mulțumesc cetățenilor județului Alba pentru toată cooperarea din acest an și îi invit să urmărească activitatea mea parlamentară pe pagina de internet a Camerei Deputaților, accesând link-ul următor: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=95&leg=2016&cam=2. De asemenea, aștept sugestile și problemele cu care se confruntă cetățenii pe adresa de e-mail ioan.dirzu@cdep.ro.

În final, doresc să-i felicit pe acei colegi deputați și senatori din județul Alba care, animați de bună-credință și seriozitate, au desfășurat o activitate parlamentară în folosul cetățenilor județului Alba și al României.

Cu deosebită considerație și un sincer ”La mulți ani!”,

Deputat

Ioan Dîrzu

Consilierii județeni din Alba s-au reunit în ședință ordinară

Consilierii județeni din Alba s-au reunit în ședință ordinară joi, 29 septembrie, cu 18 proiecte pe ordinea de zi.

Consilierii au aprobat proiectele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107 I în vederea promovării și implementării în comun a Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte Nr. POR 2016/6/6.1/1 – RETRAS

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinței internaționale „Legea și provocările ei în domeniul socio-economic și administrativ” – „Law and its challenges in socio-economic and administrative field” – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietelor de obiective pentru încredințarea, prin concurs de proiecte, a managementului Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba – RETRAS

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, desfășurat de către Serviciul de formare continuă „Școala de Arte și Meșteșuguri” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind propunerea ca administratori provizorii a membrilor Consiliului de Administrație al societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind propunerea membrilor Consiliului de Administrație al societății „APA C.T.T.A. S.A.” Alba, ca administratori provizorii – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Alba – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alba Iulia – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și instituțiile publice din subordine – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judeţul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016 , nr. 61/2016 și nr. 115/2016 – APROBAT

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de cooperare nr. 18189/2020/1.10.2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Berghin, prin Consiliul local al comunei Berghin, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de cooperare nr.19275/4443/16.10.2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Șpring, prin Consiliul local al comunei Șpring, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului”, aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de cooperare nr. 20821/7534/6.11.2015 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Roșia Montană, prin Consiliul local al comunei Roșia Montană, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” – APROBAT

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordul de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Comuna Noșlac, prin Consiliul local al comunei Noșlac, pentru implementarea Proiectului „Realizarea unor puncte de acces liber la internet în locaţii publice din comunele judeţului” – APROBAT

Infiintarea si functionarea *Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice*

corneliu-comsa

Proprietatea intelectuală și ”Open Data Sources” în atenția deputatului Cornel George Comșa

Astăzi, 1 octombrie 2015, un număr de 65 de deputați, membri ai tuturor partidelor parlamentare, au depus propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice.

Propunerea legislativă a fost anunțată de deputatul Cornel George Comșa și deputatul Mihai Răzvan Sturzu, principalii doi promotori în redactarea textului de lege, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Palatul Parlamentului.

Registrul reprezintă depozitarul în format electronic a lucrărilor științifice realizate în unitățile de învățământ superior, institutele și centrele de cercetare finanțate din fonduri publice, precum și cele realizate în cadrul proiectelor de cercetare finanțate parțial sau în întregime din fonduri publice. Registrul va stoca următoarele: teze de doctorat, lucrări de dizertație, lucrări de licență, articole, analize și rapoarte cu caracter științific.

Propunerea legislativă a fost elaborată cu scopul asigurării accesului liber la cunoașterea științifică, fiind de asemenea un instrument pentru depistarea unor potențiale cazuri de plagiat și garantând totodată sprijinul spre dezvoltarea surselor de tip ”open data”. Registrul va fi gestionat de către Biblioteca Națională a României, aceasta elaborând o metodologie de punere în aplicare a legii.

România trebuie să asigure accesul la toate lucrările cu conținut științific, în scopul dezvoltării unei societăți a cunoașterii și a evitării cazurilor de plagiat. În momentul în care avem toate lucrările cu caracter științific din România centralizate într-un singur loc, cu acces gratuit și permanent, este mult mai facil să identificăm acele materiale care s-au construit prin furt intelectual. Logica legii este aceea că își propune, pe de-o parte, să dezvolte un instrument de tip ”open source” iar, pe de altă parte, să ofere comunității academice un instrument de verificare la nivel național a lcrărilor plagiate. În momentul de față, în România, doar o parte din lucrările științifice se publică, și acestea doar pe site-urile univerităților. Acest fapt permite unor persoane de rea-credință să își vândă sau să cumpere lucrări de licență și dizertație din alte centre universitare. Registrul va uni toate lucrările științifice într-o singură platformă publică, care va putea fi accesată de orice persoană, în mod gratuit. Ne îndreptăm, cu pași mărunți dar siguri, spre o societate a cunoașterii deschise, în care, cu ajutorul tehnologiei, putem apăra proprietatea intelectuală și etica academică. Îi invit pe colegii deputați și senatori să susțină prezenta propunere legislativă, pentru un viitor mult mai luminos al mediului academic românesc.” a declarat deputatul Cornel George Comșa

Prezenta propunere legislativă sprijină la dezvoltarea instrumentelor de tipul ”open data”, crește gradul de adaptare a învățământului superior la modelul european și susține depistarea mai facilă a lucrărilor cu conținut ”copy-paste”.

Biroul Parlamentar al deputatului

Cornel George Comșa

A fi naționalist înseamna însă, nu numai a-ți iubi neamul și semenii…

partidul romania unita

  COMUNICAT DE PRESA – PARTIDUL ROMANIA UNITA – Filiala ALBA

“După aproape 4 ani în care nu am fost implicat politic dar întotdeauna atent la
ceea ce se întâmplă pe șcena politică locală și națională am hotărât și am luat
decizia de a mă implica într-un partid naționalist alături de vechiul și bunul meu
prieten BOGDAN DIACONU – președintele PARTIDULUI ROMÂNIA UNITĂ.
A fi naționalist înseamna însă, nu numai a-ți iubi neamul și semenii ci și a-l
respecta pe cel care, de alt neam fiind e naționalist. Echilibrul care se crează
între aceste forțe, sincere și puternice, e unul natural.  Nu putem condamna
minoritățile din România ca țin mai mult la neamul lor decât la al nostru. Nu
înțeleg însă pretenția absurdă, a lor de a ne cere să tolerăm noi naționalismul lor
pe teritoriul țării noastre.  Dacă vor înțelege să fie naționaliști la ei acasă, noi
nu putem decât să-i respectăm! Nu este o crimă că ne iubim țara, chiar dacă, în
acest sentiment, picurăm și puțin exces.
Trebuie să ne întoarcem la normalitate, la demnitatea de a fi român. Pentru acest
scop trebuie, însă, adunate toate forțele neamului, toți cei care iubesc această
țară, aceste meleaguri, care mai au idealuri, pentru ca împreună să provocăm o
trezire a conștiiței românești. România Unită este, până la urmă o chemare la
luptă,  la renașterea națională.
Îmi doresc un oraș “verde” și curat SEBEȘ – unde locuiesc împreună cu familia, îmi
doresc un județ prosper – ALBA și îmi doresc o țară – ROMÂNIA ,  unde să-ți fie drag
să locuiești și unde tinerii să învețe și să muncească fără gândul de a mai pleca de
aici niciodată, nicăieri.
DOREL BOGDAN
Președintele PARTIDUL ROMÂNIA UNITA – Filiala ALBA

Moţiunea de Cenzură – Un eşec anunţat, spune un deputat

pnl+pmp-alba

Avem se pare o toamnă fiebinte, temperaturile ridicate din termometre, au efecte şi asupra politicului.

Sigur, aş putea enumera câteva exemple în acest sens de la ,,uite imigranţii nu sunt imigranţii”,  a lui Iohannis până la atacul lui Dragnea la Victor Viorel Ponta prin deja celebra frază ,,eu nu am dublă personalitate” .

          Aş face însă câteva referiri la un demers politic al PNL, moţiunea de cenzură care a fost depusă ieri la Parlament. Dincolo de legitimitatea acestei acţiuni, vreau să cred că PNL doreşte cu adevărat ca această moţiune de cenzură să şi treacă. Însă citind-o ieri, consider că este cea mai slabă moţiune ca şi conţinut şi mesaj.

          Mai mult, eu consider că PNL se grăbeşte de neînteles, de neacceptat aş zice  pentru că în această sesiune care de abia a început existau toate premizele ca Victor Viorel Ponta să fie debarcat de la guvernare împreună cu PSD. Însă, PNL face o greşeală enormă depune o moţiune de cenzură care în opinia mea nu are în spate o negociere politică serioasă, un program de guvernare acceptat de o majoritate în Parlament. Nu poţi să depui o moţiune de  cenzură fără aceste elemente bazându-te doar pe impactul trimiterii în judecată a lui Ponta, e prea puţin. Dincolo de conţinut şi prezentare, o moţiune de cenzură pentru a trece are nevoie de voturi. PNL anunţa că a discutat cu toate grupurile parlamentare care ar putea susţine demersul lor, foarte bine, văzând însă semnăturile de pe document constat că i-au cam trimis la plimbare. Am înţeles că PNL nu este interesat de semnăturile membrilor PMP. Oare voturile noastre îi interesează?

          Aş vrea să le reamintesc că fără voturile noastre, strategia de apărare a lui Iohannis nu trecea şi ar mai fi multe exemple. Sigur, dacă ni se solicită semnarea acestui aşa zis document probabil se temeau că noi cerem să conţină mai multe elemente printre care:

-unde sunt locurile de muncă (1milion);

– salvarea Oltchim;

– privatizări promise;

-deschiderea spitalelor închise .

Exemplele ar putea continua, dar suntem siguri că acestea nu erau acceptate pentru că sunt promisiuni care se leagă de numele PNL, pentru că au fost şi promisiunile făcute atunci când defilau sub sigla USL.

          Nu aveţi nevoie de PMP ? Vă anunţ că noi vom vota moţiunea de cenzură pentru că noi suntem partidul care face opoziţie la PSD, nici nu mimăm nici nu suntem în cărdăşie cu acesta.

          Din păcate, PNL-ul salvează din nou PSD aşa cum a făcut-o şi în 2012 atunci când au pus umărul la instalarea celui mai corupt guvern PSD-PNL şi a lui Victor Ponta, un prim ministru corupt. Ce este mai grav şi care nu vi se va ierta de către cetăţenii care doresc să scape cât mai repede de Ponta este că acesta va rămâne prim ministru şi PSD-ul va guverna până în 2016 asta datorită amatorismului politic de care daţi dovadă.

Preşedinte PMP Alba, Deputat Clement Negruţ

Interpelare din partea unui senator de Alba catre ministrul Mihai Tudose

sonde-ocna-mures

Obiectul interpelării: Stadiul în care se află lucrările de închidere a câmpului de sonde din Ocna Mureș în anul 2015, precum și lucrările de refacere a canalului de gardă al orașului Ocna Mureș, pe porțiunea asumată de Salina Ocna Mureș, în lungime de 2,7 km, după opt ani de la emiterea H.G. 644/2007 de către prim-ministrul de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu

Domnule Ministru,

În urmă cu doi ani, mai exact pe 4 noiembrie 2013, prin interpelarea nr. 1272/b, solicitam Ministerului Economiei clarificări despre stadiul în care se află activitățile de închidere a câmpului de sonde al Salinei Ocna Mureș. Răspunsul Ministerului Economiei, înregistrat sub nr. SG 6678 din 28.11.2013, cuprindea o serie de acțiuni foarte bine documentate cu număr de contract și termen de finalizare. Din păcate, marea lor majoritate conțineau numai investigații și măsurători de toate felurile (topografice, batimetrice, de nivelment, de planimetrie și altele). Presupun că toate acestea au probabil un scop foarte bine determinat pentru elaborarea și punerea în practică în cel mai scurt timp a unui proiect care să ducă la închiderea, conservarea şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, așa cum este prevăzut în HG 644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, intrată în vigoare la 12.07.2007.
Tot în răspunsul Ministerului Economiei este menționat că se află în execuție „Documentațiile tehnico-economice pentru eliminarea efectelor prăbușirii necontrolate asupra suprafeței, readucerea terenurilor în circuitul economic și stabilirea soluțiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate la Salina Ocna Mureș, județul Alba”, cuprinzând două etape și având ca termen de finalizare 31.12.2013.

Domnule Ministru,

Ar fi bine dacă acest câmp de sonde, din chiar mijlocul orașului Ocna Mureș, ar putea fi redat circuitului economic, chiar și numai pentru a construi o zonă de agrement pentru un oraș care, mai bine de 100 de ani, a produs doar sare și produse chimice toxice și periculoase precum sodă caustică.
Și dacă tot suntem la capitolul realizări privind acea Documentație, termenul de finalizare al acesteia, 31.12.2013, probabil a fost respectat, dar până la data de 09.09.2015, deci după aproape doi ani de la data prezumtivă a finalizării documentului, Primăria Ocna Mureș și Consiliul Local Ocna Mureș nu au fost informate despre terminarea studiului, nici nu au primit vreun exemplar din rezultatul final al muncii deosebite desfășurate de Conversmin prin asocierea dintre Universitatea București și Minesa Cluj. Ca o ironie a sorții, cel care a fost sufletul respectivei documentații și care a luptat pentru refacerea orașului Ocna Mureș, domnul profesor Florin Zamfirescu, a decedat.
Domnule Ministru, în condițiile celor prezentate mai sus, apar următoarele întrebări:
1) „Documentațiile tehnico-economice pentru eliminarea efectelor prăbușirii necontrolate asupra suprafeței, readucerea terenurilor în circuitul economic și stabilirea soluțiilor de dezvoltare durabilă a zonelor afectate la Salina Ocna Mureș, județul Alba” au fost finalizate până la data de 31.12.2013?
2)  Care este concret activitatea Conversmin în câmpul de sonde Ocna Mureș, pentru că cel puțin pentru locuitorii orașului, și nu numai, singura activitate vizibilă este afișarea, în 2012, a unor informări pe coală de hârtie format A4, prin care populația era înștiințată cine este, ce vrea, ce a făcut, ce va face și ce bun este Conversmin SA pentru bunăstarea și siguranța locuitorilor orașului Ocna Mureș.
3)  Ce lucrări de ecologizare a executat Conversmin, până în data de 12.08.2012, precum și după această dată în câmpul de sonde Ocna Mureș, deoarece pe respectivul afiș este menționat „lucrări de ecologizare care au fost sau vor fi executate cu mari eforturi”. Menționez că data afișării acestor formate A4 de informare în Ocna Mureș este 14.08.2012.
Solicit răspuns scris, cu mențiunea: dacă se poate, să nu mai treacă alți doi ani!
Cu stimă,
Alexandru Pereș
Senator PNL de Alba

Demisia solicitată de Opoziție lui Victor Ponta din fruntea Guvernului

alina Gorghiu

Declarație de presă Alina Gorghiu

Astăzi este acel moment în politică în care liderii de partide care susțin
Guvernul Ponta trebuie să facă o opțiune fermă prin care interesul public să
fie pus înaintea interesului de partid.

De mai bine de 100 de zile domnul președinte al UNPR Gabriel Oprea și domnul
președinte al PSD Liviu Dragnea pretind că problemele penale ale domnului
Ponta nu ne afectează nici în raport cu mediul de afaceri din România, nici
în raport cu cetățenii onești care cred în principiile și valorile unui stat
de drept, nici în raport cu partenerii internaționali.

Le cer astăzi domnilor Oprea și Dragnea să se disocieze de un prim-ministru
trimis în judecată pentru fapte de corupție și să-i retragă sprijinul
politic care îl menține în funcție.

Fiecare zi fără demisia solicitată de Opoziție lui Victor Ponta din fruntea
Guvernului este responsabilitatea exclusivă a celor doi lideri ai coaliției.

Alina Gorghiu,

Co-președinte al PNL

Au refuzat să arboreze drapelul național al României

avram-iancu

Este inadmisibil ce s-a întâmplat marți 8 septembrie în localitatea Sfântul Gheorghe din județul Covasna!

Autoritatile locale din Sfântu Gheorghe au refuzat să arboreze drapelul național al României, adus de la București la Sfântu Gheorghe de către membrii ,,ștafetei veteranilor”. Cum se mai poate întâmpla așa ceva în România anului 2015?

Dacă stăm să privim puțin în urmă, am putea găsi câteva întâmplări și gesturi politice care ar putea fi privite drept impulsuri încurajatoare pentru asemenea acte de batjocorire a simbolurilor naționale.

În 2011 extremistul maghiar Csibi Barna îl spânzura simbolic și îi dădea foc lui Avram Iancu. Toată pedeapsa a fost aceea dată de șefii lui de la Direcțiea Generală a Finanțelor Publice Harghita, care l-au detașat la Abrud; asta cu toate că a fost acuzat de instigare la discriminare, ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice și nu era la primul dosar penal de acest fel. Așa cum era de așteptat acest extremist a recidivat.

Rămînem la figura eroului Avram Iancu. În data de 25 februarie s-a votat în Parlament proiectul de lege prin care Avram Iancu urma să fie declarat ,,Erou al natiuni române”. A fost un moment emoționant și țin minte că m-am bucurat foarte mult vazând că există susținere în Parlament pentru o asemenea idee. Nu a fost însă o poveste cu final fericit. Am avut o mare dezamăgire când am văzut că preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să promulge această Lege, invocând nişte motive slabe. Și așa, Avram Iancu rămâne erou doar în inimile noastre a celor care iubim această țară cu adevărat și pe cei care au luptat și s-au jertfit pentru ea. Spuneam atunci că gestul preşedintelui ascundea intenţia de a atrage UDMR într-o viitoare majoritate parlamentară. Celor din UDMR le-a stat în gât această iniţiativă referitoare la eroul nostru, Avram Iancu. Numele lui e pentru udemerişti ca tămâia pentru ştim noi cine.

Revenind la ceea ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe, trebuie să spun că nu putem sta impasibili față de gestul batjocoritor al viceprimarului maghiar care a refuzat arborarea drapelului național la un asemenea eveniment. Trebuie luate imediat măsurile legale care se impun într-o asemenea situație. Nu avem voie ca printr-o atitudine prea lipsită de fermitate să creem din asta un precedent. Gestul viceprimarului din Sfantu Gheorghe poate fi considerat ca atingere la simbolurile naționale ale României.

Condamn cu vehemență ceea ce s-a întâmplat în județul Covasna și voi urmări cu interes demersurile de sancționare a celor petrecute acolo. Respectarea simbolurilor naționale nu se negociază. Dacă trăim în această țară trebuie să o respectăm indiferent de etnie.

Președinte PMP Alba,deputat Clement Negruț

Imperialismul pe înțelesul tuturor

Imperialismul constituie o necesitate de viață pentru capitalism

 

Imperialismul dictează prin guverne constituite din oameni cheie și canale media aservite, legi întortocheate mediatizate după bunul lor plac.y1

Imperialismul este un joc al puterii prin care se acapareaza terenuri agrare din ce în ce mai mari, indiferent față de națiunea care populează ținutul respectiv.

Imperialismul este actorul capitalismului monopolist. Actor ce prin mijloace diverse creaza iluzia existenței unei economii concurențiale.

y4Imperialismul este cealaltă variantă a dictaturii comuniste. Mai bine spus fratele geamăn. În ambele cazuri oferta de produse existente pe așa zisă piață liberă, determină cererea. În ambele cazuri canalele mass media sunt deservite aproape în totalitate. În ambele cazuri cei mai mulți se luptă pentru  supraviețuire, foarte puțini trăiesc decent si un număr restrâns se căpătuiesc.

Imperialismul confisca legal prin concesionari aranjate, totalitatea resurselor naturale, de la apa izvorului la aurul munților.

Imperialismul este faza intermediară, necesară, exploatării întregii lumi de către capitalul financiar unit la scară internațională. Globalizarea sclaviei moderne pe românește spus.

Imperialismul este paradisul speculanților și în aceelași timp Golgota celor ce mai cred în muncă cinstită.

Imperialismul urmărește 5 obiective:

(1) monopolizarea producției și a capitalului financiar

(2) exportul de capital, inclusiv de capitalul intelectual

(3) alcătuirea grupurilor monopoliste internaționale

(4) împărțirea întregului teritoriu de pe glob de către cele mai mari țări capitaliste

(5) contopirea capitalului bancar cu cel industrial și formarea oligarhiei financiare.

y3Dacă în socialismul anilor 70 pe care i-am trăit, plata unui trai decent presupunea un loc de muncă obijnuit, în imperialismul zilelor de azi un loc de muncă îți poate oferii doar supraviețuirea, fără a avea pretenții la viitor.  În aceste condiții SOCIALISMUL  a devenit nu doar o necesitate dar si o variantă inevitabilă.

imperialism

USL-ul renaște de la o zi la alta, concretizând planurile imperialiste. Celor ce muncesc cinstit le-a mai rămas o singură salvare: SOCIALISMUL. Uniți sub soare, lanțurile imperialismului vor fi din nou zdrobite. Un capitalism liberal, flancat îndeaproape de un socialism bazat pe meritocrație e varianta corectă a viitorului.

TEPES

Manualele școlare – o constantă a incompetenței

manaul scolar

Problema manualelor școlare – o constantă a incompetenței în Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, Legea nr. 84/1995 dispunea, prin art. 174, alin. (1), că elevii din învățământul obligatoriu de stat beneficiază de manuale școlare gratuite. Legea nr. 1/2011 a extins sfera beneficiarilor și astfel beneficiază de manuale școlare gratuite toți elevii din învățamântul de stat și din învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat, conform art. 69 alin. (4):

Articolul 69

(4) Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.

Acest articol, ca și majoritatea dispozițiilor din lege, au intrat în vigoare în 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, adică pe 9 februarie 2011, legea fiind publicată pe 10 ianuarie 2011.Tot legea nr. 1/2011 stabilește că “În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.” (art. 361 alin. 6). Așadar, până pe 9 octombrie 2011 toate metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative trebuiau elaborate, însă Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de atunci, domnul Daniel Funeriu, nu s-a asigurat de punerea în aplicare a drepturilor viitoare ale elevilor din România.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin toți miniștrii din 2011 până în prezent, nu a pus în aplicare legea prin care se acordă manuale gratuite și elevilor din clasele a XI-a și a XII-a. Deși reprezentanții elevilor și numeroase voci ale societății civile au semnalat încălcarea legii, elevii au rămas până în prezent fără manuale, fiind nevoiți să suporte povara financiară a achiziționării câtorva zeci de manuale școlare, în condițiile în care învățământul preuniversitar este gratuit. Semnalez o încălcare gravă și de rea credință a valorilor și a politicilor aferente pe care un Guvern social-democrat ar trebui să le implementeze în sistemul de învățământ. Educația în România trebuie să fie un domeniu strategic și bine finanțat, astfel încât să formăm generații pregătite pentru profesiile clasice si cele emergente pe piața muncii.

Îi solicit domnului Ministru Cîmpeanu să pună în aplicare prevederile legale si să asigure manuale tututor elevilor, începând cu acest an școlar. Există suficient timp, având în vedere că școala începe la mijlocul luniii septembrie iar intrarea temeinică în programa de studiu se realizează abia la începutul lunii octombrie. Ministerul Educației și Cercetării Științifice trebuie să înceteze să mai umilească elevii din România și să transfere costuri suplimentare în sarcina părinților acestora, prin nerespectarea deliberată a Legii Educației Naționale. Elevii au nevoie de manuale urgent iar singurul care poate rezolva acest impas este domnul Ministru Sorin Cîmpeanu.

Dacă acest lucru nu se va realiza până pe 1 septembrie, voi solicita o comisie de anchetă și, de ce nu, urmărirea penală a miniștrilor responsabili. Avem cu toții, deputați și senatori, această responsabilitate față de cetățenii care ne-au ales, și o data în plus, față de toți copiii din România.” a declarat domnul deputat Cornel George Comsa.

 

1 2