October 21, 2021

Ziarul de Alba

Stiri din Alba

Curs de formare profesională ”lucrător în comerț”

Programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

În cadrul proiectului ”ACCES PLUS –pentru o piață a muncii incluzivă” desfășurat de LTL Documentary SRL Alba Iulia ca partener local al solicitantului – Primăria Siret, județ Suceava – s-a derulat programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile respective persoane de etnie roma și persoane cu dizabilități.

Astfel în perioada 2.03.2015 – 12.05.2015 s-a desfășurat cursul de formare profesională ”lucrător în comerț” la care au participat un numar de 23 persoane înregistrate în grupul țintă iar din 9.03.2015 până în 19.05.2015 au fost pregătite ” agent curățenie clădiri și mijloace de transport” un număr de 23 de persoane de etnie roma, cu rata de promovare 100%.

Cursurile sunt finanțate din Fondul Social European proiectul având ca obiectiv major facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,

Axa Prioritară 6 : ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniu major de intervenție 6.2.: ,, Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: „ACCES PLUS- pentru o piata a muncii incluziva”

Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141673