October 21, 2021

Ziarul de Alba

Stiri din Alba

Imperialismul constituie o necesitate de viață pentru capitalism

 

Imperialismul dictează prin guverne constituite din oameni cheie și canale media aservite, legi întortocheate mediatizate după bunul lor plac.y1

Imperialismul este un joc al puterii prin care se acapareaza terenuri agrare din ce în ce mai mari, indiferent față de națiunea care populează ținutul respectiv.

Imperialismul este actorul capitalismului monopolist. Actor ce prin mijloace diverse creaza iluzia existenței unei economii concurențiale.

y4Imperialismul este cealaltă variantă a dictaturii comuniste. Mai bine spus fratele geamăn. În ambele cazuri oferta de produse existente pe așa zisă piață liberă, determină cererea. În ambele cazuri canalele mass media sunt deservite aproape în totalitate. În ambele cazuri cei mai mulți se luptă pentru  supraviețuire, foarte puțini trăiesc decent si un număr restrâns se căpătuiesc.

Imperialismul confisca legal prin concesionari aranjate, totalitatea resurselor naturale, de la apa izvorului la aurul munților.

Imperialismul este faza intermediară, necesară, exploatării întregii lumi de către capitalul financiar unit la scară internațională. Globalizarea sclaviei moderne pe românește spus.

Imperialismul este paradisul speculanților și în aceelași timp Golgota celor ce mai cred în muncă cinstită.

Imperialismul urmărește 5 obiective:

(1) monopolizarea producției și a capitalului financiar

(2) exportul de capital, inclusiv de capitalul intelectual

(3) alcătuirea grupurilor monopoliste internaționale

(4) împărțirea întregului teritoriu de pe glob de către cele mai mari țări capitaliste

(5) contopirea capitalului bancar cu cel industrial și formarea oligarhiei financiare.

y3Dacă în socialismul anilor 70 pe care i-am trăit, plata unui trai decent presupunea un loc de muncă obijnuit, în imperialismul zilelor de azi un loc de muncă îți poate oferii doar supraviețuirea, fără a avea pretenții la viitor.  În aceste condiții SOCIALISMUL  a devenit nu doar o necesitate dar si o variantă inevitabilă.

imperialism

USL-ul renaște de la o zi la alta, concretizând planurile imperialiste. Celor ce muncesc cinstit le-a mai rămas o singură salvare: SOCIALISMUL. Uniți sub soare, lanțurile imperialismului vor fi din nou zdrobite. Un capitalism liberal, flancat îndeaproape de un socialism bazat pe meritocrație e varianta corectă a viitorului.

TEPES