Fonduri Nerambursabile

Curs de formare profesională ”lucrător în comerț”

Published

on

Programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

În cadrul proiectului ”ACCES PLUS –pentru o piață a muncii incluzivă” desfășurat de LTL Documentary SRL Alba Iulia ca partener local al solicitantului – Primăria Siret, județ Suceava – s-a derulat programul de formare profesională pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile respective persoane de etnie roma și persoane cu dizabilități.

Astfel în perioada 2.03.2015 – 12.05.2015 s-a desfășurat cursul de formare profesională ”lucrător în comerț” la care au participat un numar de 23 persoane înregistrate în grupul țintă iar din 9.03.2015 până în 19.05.2015 au fost pregătite ” agent curățenie clădiri și mijloace de transport” un număr de 23 de persoane de etnie roma, cu rata de promovare 100%.

Cursurile sunt finanțate din Fondul Social European proiectul având ca obiectiv major facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,

Axa Prioritară 6 : ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniu major de intervenție 6.2.: ,, Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: „ACCES PLUS- pentru o piata a muncii incluziva”

Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141673

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Trending

Exit mobile version