Fonduri Nerambursabile

Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii

Published

on

Creșterea posibilităților de angajare pentru personae de etnie roma și personae cu dizabilități prin dezvoltarea de sesiuni de formare profesională

În proiectul ”ACCES PLUS –pentru o piață a muncii încluzivă” LTL Documentary SRL Alba Iulia este partener local al solicitantului – Primăria Siret, județ Suceava alături de DGASPC Botoșani, Asociația Institutul Bucovina Suceava, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș și partenerii  internaționali Die Querdenker –Austria și CEFEC Belgia.
Obiectivele specific ale proiectului sunt creșterea posibilităților de angajare pentru personae de etnie roma și personae cu dizabilități prin dezvoltarea de sesiuni de formare profesională pentru grupul țintă al proiectului.
Diseminarea acestor informații în municipiul Alba Iulia a fost scopul campaniei de publicitate din luna iunie susținută de Centrul de Incluziune Socială Alba – centru pilot dezvoltat de LTL Documentary SRL pentru oferirea de servicii suport profesionale persoanelor din grupuri vulnerabile .

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,
Axa Prioritară 6 : ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniu major de intervenție 6.2.: ,, Îmbunătătirea accesului si a participării grupurior vulnerabile pe piata muncii”
Titlul proiectului: „ACCES PLUS- pentru o piata a muncii incluziva”
Contract POSDRU: POSDRU/165/6.2/S/141673

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Trending

Exit mobile version