Connect with us

Biserica Baptista

Plan de citire a Bibliei -Sfanta Treime Alba

Published

on

Plan de citire a Bibliei

Plan de citire a Bibliei într-un an!

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE
1 Geneza 1-2; Ps. 1 1 Levitic 13-16; Ps. 32 1 Iosua 10-12; Ps. 61
2 Geneza 3-5; Ps. 2 2 Levitic 17-19; Ps. 33 2 Iosua 13-15; Ps. 62
3 Geneza 6-9; Ps. 3 3 Levitic 20-23; Ps. 34 3 Iosua 16-18; Ps. 63
4 Geneza 10-11; Ps. 4 4 Levitic 25-27; Ps. 35 4 Iosua 19-21; Ps. 64
5 Geneza 12-15; Ps. 5 5 Numeri 1-3; Ps. 36 5 Iosua 22-24; Ps. 65
6 Geneza 16-19; Ps. 6 6 Numeri 4-6; Ps. 37 6 Judecători 1-3; Ps. 66
7 Geneza 20-22; Ps. 7 7 Numeri 7-10; Ps. 38 7 Judecători 4-5; Ps. 67
8 Geneza 23-26; Ps. 8 8 Numeri 11-14; Ps. 39 8 Judecători 6-8; Ps. 68
9 Geneza 27-30; Ps. 9 9 Numeri 15-17; Ps. 40 9 Judecători 9-12; Ps. 69
10 Geneza 31-33; Ps. 10 10 Numeri 18-20; Ps. 41 10 Judecători 13-16; Ps. 70
11 Geneza 34-36; Ps. 11 11 Numeri 21-24; Ps. 42 11 Judecători 17-18; Ps. 71
12 Geneza 37-39; Ps. 12 12 Numeri 25-27; Ps. 43 12 Judecători 19-21; Ps. 72
13 Geneza 40-42; Ps. 13 13 Numeri 28-30; Ps. 44 13 Rut 1-4; Ps. 73
14 Geneza 43-46; Ps. 14 14 Numeri 31-33; Ps. 45 14 1 Samuel 1-3; Ps. 74
15 Geneza 47-50; Ps. 15 15 Numeri 34-36; Ps. 46 15 1 Samuel 4-7; Ps. 75
16 Exodul 1-4; Ps. 16 16 Deuteronom 1-3; Ps. 47 16 1 Samuel 8-10; Ps. 76
17 Exodul 5-7; Ps. 17 17 Deuteronom 4-6; Ps. 48 17 1 Samuel 11-13; Ps. 77
18 Exodul 8-10; Ps. 18 18 Deuteronom 7-9; Ps. 49 18 1 Samuel 14-16; Ps. 78
19 Exodul 11-13; Ps. 19 19 Deuteronom 10-12; Ps. 50 19 1 Samuel 17-20; Ps. 79
20 Exodul 14-17; Ps. 20 20 Deuteronom 13-16; Ps. 51 20 1 Samuel 21-24; Ps. 80
21 Exodul 18-20; Ps. 21 21 Deuteronom 17-19; Ps. 52 21 1 Samuel 25-28; Ps. 81
22 Exodul 21-24; Ps. 22 22 Deuteronom 20-22; Ps. 53 22 1 Samuel 29-31; Ps. 82
23 Exodul 25-27; Ps. 23 23 Deuteronom 23-25; Ps. 54 23 2 Samuel 1-4; Ps. 83
24 Exodul 28-31; Ps. 24 24 Deuteronom 26-28; Ps. 55 24 2 Samuel 5-8; Ps. 84
25 Exodul 32-34; Ps. 25 25 Deuteronom 29-31; Ps. 56 25 2 Samuel 9-12; Ps. 85
26 Exodul 35-37; Ps. 26 26 Deuteronom 32-34; Ps. 57 26 2 Samuel 13-14; Ps. 86
27 Exodul 38-40; Ps. 27 27 Iosua 1-4; Ps. 58 27 2 Samuel 15-17; Ps. 87
28 Levitic 1-4; Ps. 28 28 Iosua 5-6; Ps. 59 28 2 Samuel 18-20; Ps. 88
29 Levitic 5-7; Ps. 29 29 Iosua 7-9; Ps. 60 29 2 Samuel 21-24; Ps. 89
30 Levitic 8-10; Ps. 30 30 1 Împărați 1-4; Ps. 90
31 Levitic 11-12; Ps. 31 31 1 Împărați 5-7; Ps. 91
APRILIE MAI IUNIE
1 1 Împărați 8-10; Ps. 92 1 Isaia 31-33; Ps. 122 1 2 Cronici 29-32; Prov. 3
2 1 Împărați 11-13; Ps. 93 2 Isaia 34-35; Ps. 123 2 Osea 1-4; Prov. 4
3 1 Împărați 14-16; Ps. 94 3 Isaia 36-39; Ps. 124 3 Osea 5-7; Prov. 5
4 1 Împărați 17-19; Ps. 95 4 Isaia 40-42; Ps. 125 4 Osea 8-10; Prov. 6
5 1 Împărați 20-22; Ps. 96 5 Isaia 43-45; Ps. 126 5 Osea 11-14; Prov. 7
6 2 Împărați 1-3; Ps. 97 6 Isaia 46-48; Ps. 127 6 2 Cronici 33; Prov. 8
7 2 Împărați 4-6; Ps. 98 7 Isaia 49-51; Ps. 128 7 2 Cronici 34-35; Prov. 9
8 2 Împărați 7-10; Ps. 99 8 Isaia 52-54; Ps. 129 8 Țefania 1-3; Prov. 10
9 2 Împărați 11-14; Ps. 100 9 Isaia 55-57; Ps. 130 9 2 Cronici 36; Prov. 11
10 Iona 1-4; Ps. 101 10 Isaia 58-60; Ps. 131 10 Ieremia 1-2; Prov. 12
11 2 Împărați 15-17; Ps. 102 11 Isaia 61-63; Ps. 132 11 Ieremia 3-5; Prov. 13
12 Amos 1-4; Ps. 103 12 Isaia 64-66; Ps. 133 12 Ieremia 6-8; Prov. 14
13 Amos 5-9; Ps. 104 13 1 Cronici 1-3; Ps. 134 13 Ieremia 9-12; Prov. 15
14 2 Împărați 18-20; Ps. 105 14 1 Cronici 4-5; Ps. 135 14 Ieremia 13-16; Prov. 16
15 Mica 1-4; Ps. 106 15 1 Cronici 6-7; Ps. 136 15 Ieremia 17-20; Prov. 17
16 Mica 5-7; Ps. 107 16 1 Cronici 8-9; Ps. 137 16 Ieremia 21-23; Prov. 18
17 Naum 1-3; Ps. 108 17 1 Cronici 10-12; Ps. 138 17 Ieremia 24-26; Prov. 19
18 2 Împărați 21-23; Ps. 109 18 1 Cronici 13-16; Ps. 139 18 Ieremia 27-29; Prov. 20
19 2 Împărați 24-25; Ps. 110 19 1 Cronici 17-19; Ps. 140 19 Ieremia 30-32; Prov. 21
20 Isaia 1-3; Ps. 111 20 1 Cronici 20-23; Ps. 141 20 Ieremia 33-36; Prov. 22
21 Isaia 4-6; Ps. 112 21 1 Cronici 24-26; Ps. 142 21 Ieremia 37-39; Prov. 23
22 Isaia 7-9; Ps. 113 22 1 Cronici 27-29; Ps. 143 22 Ieremia 40-42; Prov. 24
23 Isaia 10-11; Ps. 114 23 2 Cronici 1-3; Ps. 144 23 Ieremia 43-45; Prov. 25
24 Isaia 12-14; Ps. 115 24 2 Cronici 4-6; Ps. 145 24 Ieremia 46-49; Prov. 26
25 Isaia 15-18; Ps. 116 25 2 Cronici 7-9; Ps. 146 25 Ieremia 50-52; Prov. 27
26 Isaia 19-21; Ps. 117 26 2 Cronici 10-13; Ps. 147 26 Plângeri 1-5
27 Isaia 22-24; Ps. 118 27 2 Cronici 14-16; Ps. 148 27 Habacuc 1-3; Prov. 28
28 Isaia 25; Ps. 119 28 2 Cronici 17-20; Ps. 149 28 Obadia; Prov. 29
29 Isaia 26-27; Ps. 120 29 2 Cronici 21-22; Ps. 150 29 Ioel 1-3; Prov. 30
30 Isaia 28-30; Ps. 121 30 2 Cronici 23-25; Prov. 1 30 Ezechiel 1-3; Prov. 31
31 2 Cronici 26-28; Prov. 2
IULIE AUGUST SEPTEMBRIE
1 Ezechiel 4-7; Ecl. 1 1 Neemia 7-10; Ps. 18 1 Marcu 6-7; Ps. 46
2 Ezechiel 8-11; Ecl. 2 2 Neemia 11-13; Ps. 19 2 Marcu 8-10; Ps. 47
3 Ezechiel 12-14; Ecl. 3 3 Cântarea Cântărilor 1-4 3 Marcu 11-12; Ps. 48
4 Ezechiel 15-18; Ecl. 4 4 Cântarea Cântărilor 5-7 4 Marcu 13; Ps. 49
5 Ezechiel 19-21; Ecl. 5 5 Maleahi 1-4; Ps. 20 5 Marcu 14-16; Ps. 50
6 Ezechiel 22-24; Ecl. 6 6 Iov 1-3; Ps. 21 6 Luca 1-2; Ps. 51
7 Ezechiel 25-27; Ecl. 7 7 Iov 4-7; Ps. 22 7 Luca 3-4; Ps. 52
8 Ezechiel 28-30; Ecl. 8 8 Iov 8-10; Ps. 23 8 Luca 5-6; Ps. 53
9 Ezechiel 31-33; Ecl. 9 9 Iov 11-14; Ps. 24 9 Luca 7-9.50; Ps. 54
10 Ezechiel 34-36; Ecl. 10 10 Iov 15-17; Ps. 25 10 Luca 9.51-11; Ps. 55
11 Ezechiel 37-39; Ecl. 11 11 Iov 18-19; Ps. 26 11 Luca 12-13; Ps. 56
12 Ezechiel 40-42; Ecl. 12 12 Iov 20-21; Ps. 27 12 Luca 14-15; Ps. 57
13 Ezechiel 43-45 13 Iov 22-24; Ps. 28 13 Luca 16-17; Ps. 58
14 Ezechiel 46-48 14 Iov 25-28; Ps. 29 14 Luca 18-19; Ps. 59
15 Daniel 1-3; Ps. 1 15 Iov 29-31; Ps. 30 15 Luca 20-21; Ps. 60
16 Daniel 4-6; Ps. 2 16 Iov 32-34; Ps. 31 16 Luca 22-23; Ps. 61
17 Daniel 7-9; Ps. 3 17 Iov 35-37; Ps. 32 17 Luca 24; Ps. 62
18 Daniel 10-12; Ps. 4 18 Iov 38-42 18 Ioan 1-3; Ps. 63
19 Estera 1-3; Ps. 5 19 Matei 1-2; Ps. 33 19 Ioan 4-5; Ps. 64
20 Estera 4-7; Ps. 6 20 Matei 3-4; Ps. 34 20 Ioan 6-7; Ps. 65
21 Estera 8-10; Ps. 7 21 Matei 5-7; Ps. 35 21 Ioan 8-9; Ps. 66
22 Ezra 1-4; Ps. 8 22 Matei 8-10; Ps. 36 22 Ioan 10-11; Ps. 67
23 Ezra 5-7; Ps. 9 23 Matei 11-12; Ps. 37 23 Ioan 12; Ps. 68
24 Ezra 8-10; Ps. 10 24 Matei 13-15; Ps. 38 24 Ioan 13-17; Ps. 69
25 Hagai 1-2; Ps. 11 25 Matei 16-17; Ps. 39 25 Ioan 18-19; Ps. 70
26 Zaharia 1-2; Ps. 12 26 Matei 18-20; Ps. 40 26 Ioan 20-21; Ps. 71
27 Zaharia 3-6; Ps. 13 27 Matei 21-23; Ps. 41 27 Fapte 1-2; Ps. 72
28 Zaharia 7-10; Ps. 14 28 Matei 24-25; Ps. 42 28 Fapte 3-5; Ps. 73
29 Zaharia 11-14; Ps. 15 29 Matei 26-28; Ps. 43 29 Fapte 6-7; Ps. 74
30 Neemia 1-3; Ps. 16 30 Marcu 1-3; Ps. 44 30 Fapte 8-9; Ps. 75
31 Neemia 4-6; Ps. 17 31 Marcu 4-5; Ps. 45
OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
1 Fapte 10-11; Ps. 76 1 Filipeni 1-4; Ps. 107 1 Proverbe 1; Ps. 136
2 Fapte 12-13; Ps. 77 2 Coloseni 1-4; Ps. 108 2 Proverbe 2; Ps. 137
3 Fapte 14-15; Ps. 78 3 1 Tesaloniceni 1-5; Ps. 109 3 Proverbe 3; Ps. 138
4 Fapte 16-17; Ps. 79 4 2 Tesaloniceni 1-3; Ps. 110 4 Proverbe 4; Ps. 139
5 Fapte 18-19; Ps. 80 5 1 Timotei 1-3; Ps. 111 5 Proverbe 5; Ps. 140
6 Fapte 20-21; Ps. 81 6 1 Timotei 4-6; Ps. 112 6 Proverbe 6; Ps. 141
7 Fapte 22-24; Ps. 82 7 2 Timotei 1-4; Ps. 113 7 Proverbe 7; Ps. 142
8 Fapte 25-26; Ps. 83 8 Tit 1-3; Ps. 114 8 Proverbe 8; Ps. 143
9 Fapte 27-28; Ps. 84 9 Filimon; Ps. 115 9 Proverbe 9; Ps. 144
10 Romani 1-3.20; Ps. 85 10 Evrei 1-4; Ps. 116 10 Proverbe 10; Ps. 145
11 Romani 3.21-4; Ps. 86 11 Evrei 5-7; Ps. 117 11 Proverbe 11; Ps. 146
12 Romani 5-6; Ps. 87 12 Evrei 8-10; Ps. 118 12 Proverbe 12; Ps. 147
13 Romani 7-8; Ps. 88 13 Evrei 11-13 13 Proverbe 13; Ps. 148
14 Romani 9-11; Ps. 89 14 Psalmul 119 14 Proverbe 14; Ps. 149
15 Romani 12-13; Ps. 90 15 Iacov 1-2; Ps. 120 15 Proverbe 15; Ps. 150
16 Romani 14-16; Ps. 91 16 Iacov 3-5; Ps. 121 16 Proverbe 16
17 1 Corinteni 1-4; Ps. 92 17 1 Petru 1-2; Ps. 122 17 Proverbe 17
18 1 Corinteni 5-7; Ps. 93 18 1 Petru 3-5; Ps. 123 18 Proverbe 18
19 1 Corinteni 8-10; Ps. 94 19 2 Petru 1-3; Ps. 124 19 Proverbe 19
20 1 Corinteni 11-12; Ps. 95 20 1 Ioan 1-2; Ps. 125 20 Proverbe 20
21 1 Corinteni 13-14; Ps. 96 21 1 Ioan 3-5; Ps. 126 21 Proverbe 21
22 1 Corinteni 15-16; Ps. 97 22 2 Ioan; 3 Ioan; Ps. 127 22 Proverbe 22
23 2 Corinteni 1-3; Ps. 98 23 Iuda; Ps. 128 23 Proverbe 23
24 2 Corinteni 4-6; Ps. 99 24 Apocalipsa 1-3; Ps. 129 24 Proverbe 24
25 2 Corinteni 7-9; Ps. 100 25 Apocalipsa 4-5; Ps. 130 25 Proverbe 25
26 2 Corinteni 10-11; Ps. 101 26 Apocalipsa 6-9; Ps. 131 26 Proverbe 26
27 2 Corinteni 12-13; Ps. 102 27 Apocalipsa 10-11; Ps. 132 27 Proverbe 27
28 Galateni 1-3; Ps. 103 28 Apocalipsa 12-14; Ps. 133 28 Proverbe 28
29 Galateni 4-6; Ps. 104 29 Apocalipsa 15-18; Ps. 134 29 Proverbe 29
30 Efeseni 1-3; Ps. 105 30 Apocalipsa 19-22; Ps. 135 30 Proverbe 30
31 Efeseni 4-6; Ps. 106 31 Proverbe 31

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Biserica Baptista

SING GLORIA in Alba Iulia

Published

on

"SING GLORIA" in Alba Iulia.

300 DE VOCI, MUZICĂ DINAMICĂ, VERSURI ÎNĂLȚĂTOARE, O EXPERIENȚĂ  TRANSFORMATOARE.

Concert de muzica crestina in Alba Iulia “SING GLORIA”.

În 2015 seîmplinesc 300 de ani de la începerea înălțării Cetății Alba Carolina.
Prin Sing Gloria 300 tineri își propun să-și înalțe vocile pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și să creeze un cadru prin care și sufletul tău să fie înălțat spre cer.

Concertul va avea loc în data de 14 Iunie 2015, începând cu orele 19:00, în Cetatea Alba Carolina. Scena va fi amplasată pe Latura de Vest, în Șanțurile Cetății din zona Porții a IV-a.

Un eveniment organizat cu sprijinul Municipiului Alba Iulia.

Continue Reading

Trending